Základní škola Heřmanův Městec

3.oddělení školní družiny „Veselá píšťalka“

zakladni skola hermanuv mestec

-  má ve svém programu zdravotní cvičení zaměřené na dechovou gymnastiku

-  hlavní pomůckou je zobcová sopránová flétna

-  pravidelná hra na dechový nástroj procvičuje dýchací svaly,podporuje léčbu všech nemocí               

      dýchacího ústrojí,slouží i jako prevence těchto nemocí , má kladný vliv na psychiku hráče                 

      i na správné držení těla,

- děti se naučí zábavnou formou hrát na zobcovou sopránovou flétnu            

     

Vystoupení „Mach , Šebestová a sluchátko“ v programu školní akademie  12.3. 2015

 

Besídka v pečovatelských domech 5.5. a 6.5. 2015

 

Setkání flétnistů z MŠ v Jiráskově ulici , MŠ v Jonášově ulici a flétnistů ze ŠD 25.5.2015

 

Závěrečný koncertík flétnistů pro rodiče 15.6.2015