Základní škola Heřmanův Městec

4. ROČNÍK NA VLASTIVĚDNÉ STEZCE

zakladni skola hermanuv mestec

V pondělí 14. října se vydali žáci 4. tříd na přírodovědnou vycházku. 

Využili jsme poslední zbytky krásného podzimního počasí a vydali se na celý den do přírody pozorovat prolínající změny v přírodě a zejména zkoumat přírodní společenstva. Náš cíl byla naučná stezka v Konopáči – Rybniční soustava Heřmanoměstecka. Na osmi naučných tabulích jsme se seznámili postupně s historií obce Konopáč, s Eliščinými lázněmi a dřívějšími způsoby vodoléčby. Další zastavení už se týkala čistě přírody, ve které jsme se právě nacházeli. Podrobně jsme prostudovali po cestě přírodní společenstvo: rybník, les a louka. Nechyběla ani malá zastávka s poučením o geologické historii této oblasti. Nakonec   seznámení o cihlářství v Konopáči a těžbě písku. Celý výlet byl zpestřen hledáním pokladu, který děti šťastně odhalily u rybníka Herout. Tady se dětem líbilo asi nejvíce, neboť podzim tu vykouzlil překrásné barevné scenérie, které se navíc odrážely ve vodě a působily velmi mile na naše smysly. Zde jsme také v tichu pozorovali srnku a krmili kachny na rybníku. Po cestě jsme sbírali přírodniny, ze kterých jsme ve třídě vyráběli milé vzpomínky na tento den. Při zhodnocení výletu ve třídě a zopakování důležitých poznatků, bylo jasné, že se učení v přírodě většině dětem moc líbilo.