Základní škola Heřmanův Městec

7.C se prošla cestou králů

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci 7.C si doplnili výuku o Praze její návštěvou. Prošli „královskou cestu“ a prohlédli si řadu památek.

Učit se o Praze a nenavštívit ji? To si ani neumíme představit. Žáci 7.C se vydali na „královskou cestu“. Vyšli od Prašné brány, na Staroměstském náměstí si prohlédli poledník, dávnou pomůcku Pražanů k měření času, dům U Kamenného zvonu, spočítali kříže symbolizující počet pánů popravených zde v roce 1621 a v deset hodin zhlédli Staroměstský orloj. Před vstupem na Karlův most si všimli ledňáčků vyobrazených na Staroměstské mostecké věži. Na Karlově mostě se podívali na všechny sochy a sousoší, rozhlédli se a viděli Národní divadlo, Petřín, Kramářovu vilu nebo Strakovu akademii. „Královskou cestu“ zakončili na Hradě ve dvanáct hodin, právě když probíhala slavnostní výměna stráží. Při zpáteční cestě na nádraží prošli Václavské náměstí a do Heřmanova Městce dorazili příjemně unavení a plní nových vědomostí.