Základní škola Heřmanův Městec

Abeceda peněz - projekt finanční gramotnosti zahájen

zakladni skola hermanuv mestec

Minulý týden zahájili žáci 4. B  a 5. A práci na projektu Abeceda peněz, podpořený Českou spořitelnou. 

Třída si vytvoří firmu, vymyslí název,  zpracuje  logo, zvolí si podnikatelský záměr, zpracuje  podnikatelský plán, sestaví rozpočet  a může se pustit do podnikání. Děti jsou členy 5 pracovních týmů - výrobního, prodejního, marketingového, finančního a kreativního a všichni společně pracují  na výrobě zboží, které budou prodávat na  adventním jarmarku před vánoci. Od České spořitelny dostanou jako půjčku 3000,- Kč, kterou splatí z vydělaného zisku. Třídy již absolvovaly motivační exkurzi do České spořitelny , kde si ukázaly vybírání peněz z bankomatu, zkusily si počítat peníze, dokonce držely poprvé v ruce opravdový milion. Nadšení  dětí bylo veliké, spousta nápadů je již připravena k realizaci. Do projektu jsou zapojeni velkou měrou i rodiče, kteří pomůžou s výrobou. Nezbývá než popřát hodně zdaru do tvůrčí práce !