Základní škola Heřmanův Městec

Adventní návštěva kostela

zakladni skola hermanuv mestec

Jelikož žijeme v zemi, kde křesťanství má svoji hlubokou tradici, navštívila 8.C první pondělí v adventním čase kostel sv. Bartoloměje.

Od pana faráře Smoly jsme si poslechli povídání o historii kostela, také nám vyprávěl o životě patrona – sv. Bartoloměje. Dozvěděli jsme se více o křesťanských tradicích a výzdobě barokního kostela. Podívali jsme se i na kůr, kde nám p. Štěpánová vysvětlila, jak fungují varhany. Samozřejmě jsme si za varhanního doprovodu zazpívali vánoční koledy a poslechli si, jak fungují různé varhanní rejstříky. Po profesionální varhanici se kláves a pedálů ujal podolský regenschori žák Míra Doležal, jehož ukázka hry byla bezchybná. Myslím, že návštěva kostela a minikoncert byly pro žáky přínosem pro rozšíření jejich kulturního a společenského rozhledu.