Základní škola Heřmanův Městec

Anglicky v hodině zeměpisu? Žádný problém.

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci 7.C si opět vyzkoušeli hodinu zeměpisu v anglickém jazyce. Tentokrát jsme se pomocí pracovního listu dozvěděli zajímavá fakta o Indii, angličtina je totiž jedním z úředních jazyků Indie.

Žáci si nejprve ujasnili nová slovíčka, často jejich význam odhadli z kontextu. Vypsali si do tabulky základní zeměpisné údaje a poté podle anglického textu opravovali nepravdivá tvrzení o indických městech a obyvatelstvu.

Ukázalo se, že chlapci a děvčata se nebojí komunikovat v angličtině a orientují se dobře v textu. Žáci končili hodinu s dobrým pocitem, že jejich úroveň jazyka jim umožňuje využít angličtinu v praktických reálných situacích.