Základní škola Heřmanův Městec

Beseda o volbách ve 4. B aneb Rodiče vítáni!!!

zakladni skola hermanuv mestec

Že to nemusí být jen učitel, který dětem předává informace a zkušenosti, se přesvědčili žáci 4. B den před volbami.

Jedna  z maminek, pracovnice  Obecního úřadu v Načešicích, se  sama nabídla a přišla do třídy besedovat s dětmi o volbách. Ukázala dětem volební lístky, volební obálky, vysvětlila, jak vypadá  volební urna, co to je  plenta (to nikdo netušil...), kdo a jak může volit, které strany kandidují, co to vůbec je zastupitelstvo, kdo je senátor, kolik volby stojí apod.. Děti se aktivně zapojovaly, samy si vyzkoušely role kandidátů a vymýšlely, co se jim líbí a nelíbí v jejich obci a podávaly návrhy na zlepšení.......Volil se i předseda třídy. 

Spolupráce s rodiči je v této třídě nadstandardní, rodiče se zapojují hlavně do výtvarné výchovy v souvislosti s připravovaným jarmarkem v rámci projektu Abeceda peněz, asistují při výuce, obstarávají materiál, pomáhají s výrobou. Za to jim moc děkujeme!!! Na druhou stranu i pro ně je to zkušenost, vidí, že občas není jednoduché děti zaujmout a udržet jejich pozornost delší dobu, že je nutné měnit formy práce a aktivně je zapojovat do plnění úkolů.
V naší třídě jsou opravdu rodiče vítáni!

Mgr. Z. Kovačičová