Základní škola Heřmanův Městec

Beseda s paní Dyčkovou na téma lidské tělo

zakladni skola hermanuv mestec

Chceme poděkovat zdravotní sestřičce paní Míchale Dyčkové, která velmi ochotně provedla v pátých třídách následně tři besedy o lidském těle.

 Žáci přednášku pozorně sledovali, pracovali s pracovním listem, postupně zakreslovali vnitřní orgány do kreslené postavičky Qida, kterého tzv. oživovali. Paní Dyčková měla s sebou model kostry lidského těla, kde názorně ukazovala jednotlivé části. Další demonstrační pomůckou byly i živé modely. Děti si zapisovaly zajímavosti, které z výuky ještě neznaly. Žáci se na tuto besedu těšíli a získali mnoho dalších poznatků a vědomostí, které byly pro ně bohatým přínosem. Paní Dyčkové ještě jednou děkujeme.