Základní škola Heřmanův Městec

Beseda s Policií ČR

zakladni skola hermanuv mestec

6. prosince proběhla ve všech třetích třídách beseda s policisty z Pardubic.

Děti v rámci besedy vyplňovaly pracovní list o osobním bezpečí, ale nejvíce je zaujala výstroj pořádkového policisty, kterou si i někteří mohli zkusit obléknout. Děkujeme za hezky připravenou besedu paní Drtinové, mluvčí PČR.