Základní škola Heřmanův Městec

Biologie člověka v 8.C

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci osmých tříd se v přírodopisu učí anatomii člověka.

Učivo o člověku patří v přírodopisu k nejzajímavějšímu, ale také k nejobtížnějšímu učivu. Žáci se učí stavbu a funkci jednotlivých orgánových soustav, seznamují se s prevencí onemocnění a také se zásadami první pomoci. V  8.C se mohli poučit od skutečného odborníka. Navštívil je pan Kubín, který pracuje jako záchranář u rychlé záchranné služby. Velice poutavě vyprávěl o svých zkušenostech a vysvětlil žákům zásady 1. pomoci při zástavě dechu a srdeční činnosti, za což mu ještě jednou moc děkujeme. Následně si všichni žáci vyzkoušeli resuscitaci na modelu Little Anne při laboratorních pracích.

Doufám, že žáci nikdy nebudou tyto dovednosti potřebovat, pokud však ano, budou si vědět rady a budou připraveni pomoci.