Základní škola Heřmanův Městec

Chemie v devátých třídách

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci devátých tříd se v chemii učí určit kyselost a zásaditost roztoků.

 

Žáci devátých tříd jsou již zkušení chemici. Po úvodním opakování učiva z osmé třídy se v říjnu a začátkem listopadu věnovali kyselinám a hydroxidům. Seznámili se s jejich vlastnostmi, použitím nebo zásadami první pomoci při poleptání. Na závěr se naučili pomocí stupnice pH a indikátorů rozlišit kyselinu a hydroxid. Že lze aplikovat chemii také doma s použitím dostupných látek, se přesvědčili na příkladu přírodního indikátoru z červeného zelí. V pěti skupinách  žáci izolovali přírodní barvivo anthokyanin. Nejdříve rozetřeli nakrájené červené zelí v třecích miskách, následně ho nasypali do kádinky a deset minut míchali s lihem. Vzniklou směs přefiltrovali. Připravený lihový roztok použili jako indikátor. Fialový neutrální roztok změnil barvu v kyselinách na červenou, v hydroxidech zezelenal. Spolehlivost indikátoru následně ověřili změřením pH zkoumaných roztoků pomocí univerzálních indikátorových papírků.