Základní škola Heřmanův Městec

Chemie v praxi

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci 8.B se podívali, jak se čistí odpadní voda.

V pátek 19.února se žáci 8.B šli podívat do čističky odpadních vod v Heřmanově Městci. V chemii se totiž učili, jak se odpadní vody vznikající v domácnostech nebo ve škole čistí. Po cestě si všímali, kudy odpadní voda do čističky přitéká. V areálu ČOV, kde se nás ujal a poskytl nám výklad pan Leszkow, jsme prošli celým procesem čištění. Exkurzi jsme zahájili u lapače pevných nečistot, následně jsme si prohlédli odstraňování písku z odpadních vod. Vlastní čištění obstarávají mikroorganismy společně s kyslíkem. Odpadní kaly se na kalolisu zbavují vody a předávají specializované firmě k likvidaci. Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do potoka. Žáci se mohli přesvědčit, že voda je opravdu vyčištěná. Exkurze byla pro žáky velkým přínosem a nikdo z nich nezapomene, jak se odpadní voda čistí.