Základní škola Heřmanův Městec

DĚJEPIS NA VLASTNÍ KŮŽI

zakladni skola hermanuv mestec

Ve čtvrtek 10. dubna proběhl ve všech čtvrtých třídách program "Průřez života od pravěku po renesanci"

Přímo do školy jsme si pozvali Mgr. Renatu Brtníkovou, která se svými spolupracovníky  vytvořila tento  edukativní program. V první části si děti zopakovaly vlastivědné učivo, které již  ovládají - pravěk, Keltové, Slované, středověk. V další části se seznamovaly s historií, která bude teprve  náplní příštích hodin - především  o husitech. Program chronologicky končil dobou renesance. Děti byly aktivní, seznamovaly se se zbraněmi, stravou, oblečením, šperky a různými nástroji. Samy si mohly zkusit drtit obilí, obléknout si středověkou výzbroj, vytvořit si malý erb pomocí keltských run. Přesvědčili se, jak je nesnadné psát brkem, pletly na dutince. Dozvěděly se o stravě naších předků, o jejich obydlích.
Zejména děvčata obdivovala kostýmy různých věků - od pravěku, přes gotiku, po renesanci včetně ozdob a šperků. Všichni si mohli zahrát i některou historickou hru - např. mlýn nebo házení kroužků. Odvážlivci se nechali zavřít do mučící klády. Aktivit bylo opravdu hodně. Na závěr jsme si poznatky shrnuli prostřednictvím pracovního listu. Domů šly děti obohaceny o mnoho nových zážitků z historie našich předků. Program se jim líbil a jistě si z něho budou i mnohé pamatovat delší čas.