Základní škola Heřmanův Městec

Den chemických pokusů

zakladni skola hermanuv mestec

V úterý 10.2.a ve čtvrtek 12.2. byla naše škola „provoněna“ chemikáliemi a spálenými látkami. V učebnách probíhal projekt podporovaný evropskými fondy s názvem Brána vědění otevřená.

Žáci 8.tříd měli možnost celý vyučovací den na několika různých stanovištích experimentovat.

Vyzkoušeli si například, jak se stříbří vánoční ozdoby – pomocí dusičnanu stříbrného získali stříbrné „zrcátko“ ve zkumavce. Také pozorovali hořící písmo, kde docházelo k podpoře hoření dusičnanem draselným. Velmi efektní byly „utajené“ zprávy, které se zviditelňovaly různými chemickými činidly nebo teplem. Známá je např. reakce škrobového mazu s jodovou tinkturou, kdy nápis zhnědl, ale k vidění byla i změna na modrou nebo krvavou barvu.

V protokolu nazvaném „Skrytá chemie vody“ byly praktické pokusy týkající se např. stanovení tvrdosti vody. Žáci vzorky odpařovali a pomocí el. vodivosti nebo speciálních chemických sad pozorovali barevné změny roztoků. Další důležitou charakteristikou vod je obsah dusičnanů a dusitanů, které jsou pro náš organismus nebezpečné tím, že se váží na hemoglobin. Mladí experimentátoři pracovali s indikátorovými papírky, používali speciální sadu roztoků a el. měřící přístroj.

Železo, které je na vzduchu samozápalné a jiskří, připravili žáci pomocí přípravy oranžového šťavelanu železnatého, následné filtrace, sušení a žíhání. Na konci pokusu vznikl oxid železitý – rez.

Netradiční den ve škole plný chemických pokusů byl velmi zajímavý, poučný a jistě i zábavný.