Základní škola Heřmanův Městec

Den s logikou – soutěž pro páťáky

zakladni skola hermanuv mestec

Ve středu 8.6. si žáci pátých tříd procvičovali své mozkové závity.

Tříčlenná družstva ze tříd 5.A,B a C řešila na dvanácti stanovištích  různé úlohy. Skládali tangram, řešili hádanky, různé logické úlohy, osvobozovali ježka z klece, procvičovali si znalosti římských čísel, uplatnili strategii při souboji v piškvorkách, doplňovali znaménka v příkladech. U některých úloh uplatnili zároveň i rychlý pohyb. Oblíbená byla i hra Ubongo a úlohy se zápalkami. Všechna stanoviště pro své mladší spolužáky připravili a celé dopoledne trpělivě obsluhovali žáci z 9.A a 9.B. Den s logikou měl mezi řešiteli velmi dobrý ohlas. Deváťákům patří velký dík za dobře připravenou soutěž.