Základní škola Heřmanův Městec

Den Země 2018

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci 2.stupně naší základní školy oslavili Den Země různými akcemi.

Ve středu 30.5. žáci 2.stupně oslavili Den Země, jehož oslavy již tradičně posouváme na květen z důvodu lepšího počasí. Žáci 6.tříd se zúčastnili soutěží v Bažantnici, kde pod vedením spolužáků ze 7.C poznávali rostliny a živočichy, řešili křížovky, poznávali přírodniny sluchem, hmatem nebo čichem, odhadovali vzdálenost a řešili další úkoly na jedenácti stanovištích. V parku u rybníka sledovali život ve vodě, lovili vodní bezobratlé živočichy a určovali je podle zjednodušeného klíče. Další ročníky se vydali na nejrůznější exkurze. V letošním roce jsme navštívili údolí řeky Doubravy s doprovodem a odborným výkladem pracovníků CHKO Železné hory, Toulovcovy Maštale se zástupcem ekocentra Pasíčka, Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové a vodní elektrárnu Hučák, kde se žáci poučili o obnovitelných zdrojích energie. Žáci deváté třídy si zahráli v ekocentru Paleta Pardubice strategickou hru Povodně. Jednotlivé akce jsou pořádány za finančního přispění SRPŠ, kterému moc děkujeme.