Základní škola Heřmanův Městec

Den Země

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci 7.C se zúčastnili oslav Dne Země, které pro ně připravila firma CEMEX Prachovice.

Oslav Dne Země pořádaných firmou Cemex Prachovice se v letošním roce zúčastnili žáci 7.C. Po úvodním přivítání a kvízu od pana ředitele Cemexu se sedmáci vydali postupně na dvě exkurze. První zavedla žáky do firmy EcoWasteEnergy, která pro cementárnu připravuje palivovou směs z plastových odpadů, druhá směřovala na vyhlídku k lomu a do velína vlastní cementárny. V době mezi exkurzemi byly pro žáky připraveny ekologicky zaměřené aktivity organizované ekocentrem Paleta Pardubice. V dílničkách si žáci vyrobili heřmánkové mýdlo, ruční papír a utkali náramek. Zasadili strom dřín obecný, kterému vyhovují právě zdejší vápenaté půdy. Naučili se správně třídit odpad a spolupracovat v týmu. Pád důvěry pro ně byla hračka. To vše bylo provázeno slunečným počasím a završeno dárkem – balónkem plněným heliem. Firmě Cemex Prachovice patří naše velké poděkování.