Základní škola Heřmanův Městec

Den Země

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci semináře ekologická výchova se zúčastnili oslav Dne Země v Holcimu Prachovice.

Oslav Dne Země pořádaných firmou Holcim Prachovice se v letošním roce zúčastnili žáci semináře ekologická výchova v sedmém ročníku.
Absolvovali zde dvě exkurze. První vedla na vyhlídku k lomu a do velína vlastní cementárny, druhá zavedla žáky do firmy Ecorec, která pro cementárnu připravuje palivovou směs z plastových odpadů. V době mezi exkurzemi byly pro žáky připraveny ekologicky zaměřené aktivity. V dílničce si ozdobili květináč a zaseli do něho semínko květiny, seznámili se s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, zasadili keř zlatice převislé, naučili se správně třídit odpad a poznávali bylinky čichem, jako netopýři se orientovali sluchem a určovali přírodniny hmatem. To vše bylo provázeno slunečným počasím a završeno dárkem – balónkem plněným heliem. Takže do Heřmanova Městce se vrátil plný autobus mluvících Šmoulů. Firmě Holcim Prachovice patří naše velké poděkování.