Základní škola Heřmanův Městec

Děti z 9. A přednášely spolužákům v 5. A o kyberšikaně

zakladni skola hermanuv mestec

Tématem kyberšikany se zabývají tento rok žáci 9.A v hodinách občanské výchovy a anglického jazyka. Nasbírali o rizicích kyberšikany mnoho informací a podnětů, které využili jako téma k diskuzi s mladšími spolužáky.

Páťáci se díky prezentacím zamysleli nad vlastním rizikovým chováním na internetu, deváťáci si zase vyzkoušeli před odchodem na střední školy své prezentační dovednosti. Spolupráce dětí z prvního a druhého stupně byla pro obě strany přínosná.

L. Malá, A. Stránská