Základní škola Heřmanův Městec

Do lesa s lesníkem

zakladni skola hermanuv mestec

V úterý 24.5.2016 se žáci 4.ročníku účastnili akce "Do lesa s lesníkem" v areálu Podhůra u Chrudimi.

Nadace dřevo pro život s Městskými lesy Chrudim, s.r.o. a Pilou Šiškovice ve spolupráci s lesními pedagogy a studenty České lesnické akademie Trutnov připravili pro školáky bohatý program v lesích kolem rozhledny Bára u Chrudimi. Program se mohl uskutečnit i díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství.

Ráno v 8 hodin nás vyzvedly autobusy a dopravily nás na místo konání akce. Po příchodu k rozhledně Báře jsme se rozdělili do 6 skupin a proběhlo slavnostní zahájení. Poté se každá skupina vypravila na své určené stanoviště a program práce byl zahájen. Podařilo se dodržet časový harmonogram a po slavnostním zakončení byly děti odměněny sladkými koláčky. Počasí nám přálo, akce se nám velice líbila a odnesli jsme si spoustu zážitků a nových poznatků.