Základní škola Heřmanův Městec

Ekologická stopa žáků

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci si vypočítali svou ekologickou stopu.

Žáci semináře ekologické výchovy a třídy 9.C se v rámci projektu eTwinning zapojili do plnění prvního letošního úkolu. Jeho cílem bylo zjistit svou ekologickou stopu. Nejdříve se žáci seznámili s významem pojmu ekologická stopa a následně si svou ekologickou stopu vypočítali. K výpočtu jsme využili dotazník z projektu Hra o Zemi. A výsledek? Průměrná ekostopa žáků semináře ekologické výchovy a žáků 9.C byla přibližně stejná, a to 4,53gha (4,20gha). To znamená, že kdyby každý žil jako naši ekologové nebo deváťáci, potřebovali bychom 2,15 nebo 2 planety k uspokojení našich potřeb.

Následovala diskuse, jak snížit naši ekologickou stopu. Není to vůbec těžké. Ti z nás, kteří netřídí odpad, se budou snažit třídit alespoň papír, sklo a plasty. Je lepší využívat veřejnou dopravu nebo chodit pěšky, než se nechat vozit do školy autem. Snadné je nakupovat produkty české výroby, než dovážet například ovoce nebo maso z dalekých zemí. Diskutovali jsme také o balených potravinách nebo používání energeticky úsporných spotřebičů. Shromažďujeme další informace a zkusíme spočítat také ekostopu celé naší školy.