Základní škola Heřmanův Městec

Europe Direct v pátém ročníku

zakladni skola hermanuv mestec

Poslední dubnový den přijala pozvání třídy 5. A lektorka společnosti Europe Direct  z Pardubic slečna Vaníčková, aby žákům prohloubila znalosti o Evropské unii. Téma EU je součástí vlastivědného učiva o Evropě, které právě probíráme.

Dvě vyučovací hodiny utekly jak voda a  sami žáci se do práce velmi aktivně zapojili. Na základě textu s údaji o EU se rozdělili do pěti skupin a měli vytvořit plakát s informacemi, které jim připadaly důležité. Druhá hodina byla věnována prezentacím. Poslechli jsme si hymnu EU, dozvěděli se podmínky vstupu do EU, seznámili se s členskými státy, s historií EU, symboly EU, s Evropskými institucemi a s postavením naší republiky v EU.

Celá projektová výuka byla vedena velmi profesionálně, žáci uplatnili své tvořivé i komunikační dovednosti a obohatili své znalosti o Evropě. Na závěr proběhl kvíz a rozdávaly se drobné dárky.