Základní škola Heřmanův Městec

Evropská unie očima deváťáků

zakladni skola hermanuv mestec

V rámci výuky zeměpisu a občanské výchovy zavítala do 9.B lektorka z instituce Europe Direct. Pomocí skupinové práce jsme si ujasnili fungování EU a vytvořili jsme plakáty na jednotlivá témata.

Dvouhodinová dílna se věnovala institucím EU, členským zemím, historii EU a vztahu ČR k Evropské unii. Každá skupinka vyhledala relevantní informace v textu, vytvořila informační plakát a pak prezentovala informace ostatním žákům. Také jsme se zabývali výhodami a nevýhodami členství v EU. Žáci tak uplatnili kritické myšlení v praxi a dokázali si vytvořit vlastní názor na toto společenství států.