Základní škola Heřmanův Městec

Exkurze do IQ parku v Liberci

zakladni skola hermanuv mestec

Naše škola se v září zapojila do projektu na podporu výuky přírodovědných a technických oborů, který „zastřešuje“ Gymnázium a SOŠ v Přelouči.

V rámci tohoto projektu již všichni žáci šestých a osmých ročníků absolvovali velmi pěknou exkurzi do IQ parku v Liberci. Mohli si tady prohlédnout a hlavně prakticky vyzkoušet mnoho fyzikálních jevů – např. využití vody k pohonu různých strojů a čerpadel, využití větru k výrobě elektřiny, ověřili si Archimedův zákon, zkusili si pocity trosečníků v potápějící se lodi, prošli bludiště, mohli skládat hlavolamy, ležet na fakírově loži a mnoho dalšího. Výstupem byl pak vyplněný pracovní list, který vypracoval vyučující fyziky p.uč.Mach. Odpovědi na otázky a úkoly, které žáci měli plnit, samozřejmě našli při pozorné prohlídce IQ parku. Doprava, vstupné i občerstvení pro žáky je plně hrazeno z projektu.

Akce měla velký úspěch a žáci sedmých a devátých ročníků se mohou těšit na jaro, kdy absolvují výlet do ZOO v Praze.