Základní škola Heřmanův Městec

Exkurze v čističce odpadních vod v Klešicích

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci osmých tříd navštívili čističku odpadních vod v Klešicích, kde se seznámili s principem čištění odpadních vod.

 V osmém ročníku přibyl žákům nový vyučovací předmět - chemie. Od začátku školního roku se toho už spoustu naučili, viděli i provedli hodně pokusů, a proto se v lednu rozhodli pro chemii v praxi. Navštívili čističku odpadních vod v Klešicích. Fungování a princip ČOV objasnil žákům velice poutavě pan Doležal. Zdejší čistička pracuje již 31 let a její podstatou je samočištění vody v přírodě. Přečišťuje odpadní vody z Heřmanova Městce a v blízké budoucnosti také z Klešic. Na odstraňování nečistot se podílí mikroorganismy a kyslík. Žádná další chemie. Vyčištěná voda odtéká do potoka a musí být alespoň tak čistá, jako byla voda v potoce před čističkou.

Exkurze v ČOV v Klešicích byla pro žáky velkým přínosem, protože viděli to, co se ve školních lavicích naučili  teoreticky.