Základní škola Heřmanův Městec

Filtrace, chromatografie

zakladni skola hermanuv mestec

Pokusy a laboratorní cvičení jsou v předmětu chemie pro žáky i učitele to nejzajímavější a nejzábavnější.

Téma této laboratorní práce v 8. ročníku bylo Oddělování složek směsí. Práce měla 2 části. Úkolem jedné bylo srovnání rychlosti a hlavně účinnosti filtrace suspenze pomocí použití různých filtračních materiálů, ve druhé se žáci seznámili s papírovou chromatografií. Je to metoda, kdy se oddělí jednotlivé barevné složky směsi (např. hnědé fixy). Žáci zjistili, že jednotlivé složky jsou nosičem (lihem, za pomocí bavlněného knotu) unášeny různou rychlostí a tím se od sebe oddělí. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na fotografii.

Romana Heřmanská