Základní škola Heřmanův Městec

Hravá matematika v 1. A

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci prvního ročníku již hbitě počítají do pěti. 

Zvládnou porovnat čísla, sčítat i odčítat. A tak nastal čas na úlohy, které rozvíjejí logické myšlení, na aplikační cvičení a matematické hry. Při procvičování žáci používají nejen desky s čísly, ale i další didaktické pomůcky - číselné osy, počitadla, matematické domino a pexeso. Při řešení těchto úkolů ve dvojicích nebo skupinách si žáci procvičí nejen probírané učivo, ale i spolupráci se spolužáky. Taková vyučovací hodina uteče jako voda. Matematika je pro nás prostě zábava! 

Mgr. Monika Picková