Základní škola Heřmanův Městec

Návštěva z polské 0tyně na naší škole

zakladni skola hermanuv mestec

Od čtvrtka 1.10. do soboty 3.10. se uskutečnila druhá část výměnného programu naší školy se školou Zespól Szkól v polské Otyni – na naši červnovou návštěvu v polské škole navázal pobyt 12 polských žáků u nás.

Skupina z Polska dorazila svým mikrobusem do Heřmanova Městce ve čtvrtek kolem 13.hodiny. Po přivítání ve třídě 9.B, z níž byla většina účastníků výměny, a obědě ve školní jídelně bylo pro žáky připraveno  společné odpoledne v přírodě. Žáci měli za úkol ve smíšených česko-polských týmech dojít pěšky do Úherčic a při tom splnit zadané úkoly, což se všem podařilo. Na místě je čekal táborák a možnost svézt se na koni. Následoval společný večer v rodinách našich žáků, u nichž byli polští žáci ubytováni. Páteční dopoledne patřilo sportu – ve sportovní hale se chlapci zúčastnili přátelského utkání ve floorbalu a dívky si zahrály badminton a vybíjenou, která je oblíbenou hrou i  v Polsku.  Na odpoledne byl naplánován výlet do Kutné Hory. Navštívili jsme zde České muzeum stříbra, v němž jsme absolvovali okruh Cesta stříbra s prohlídkou původního středověkého dolu. Pobyt v úzkých chodbách a naprosté tmě vystřídala procházka prosluněnými ulicemi malebného města a nakonec jízda na bobové dráze. Poslední den jsme se sešli v 10 hodin na náměstí v Heřmanově Městci, kde se konaly Heřmanoměstecké podzimní slavnosti. Polští žáci měli možnost spolu s našimi žáky zhlédnout některá vystoupení a využít bohaté nabídky jarmarku k nákupu suvenýrů či dobrot. Po společném obědě v restauraci byl celý pobyt uzavřen zhlédnutím vystoupení naší školy na slavnostech a pak žáky čekala nejtěžší část návštěvy – loučení. Dva dny plné společných aktivit  a zážitků se líbily jak polským, tak našim žákům a přispěly ke zlepšení jejich komunikačních dovedností i ke vzniku nových přátelství