Základní škola Heřmanův Městec

Nové emailové adresy

zakladni skola hermanuv mestec

Od 12.10.2015 používá celá škola nové emailové adresy.

Se změnou poskytovatele připojení k internetu a stěhováním MěÚ Heřmanův Městec dochází k změně adres  školy i všech zaměstnanců.

 

Nová adresa školy: skola@zshm.cz

 

školní jídelna: jidelna@zshm.cz

 

zaměstnanci mají adresu ve tvaru :příjmení1.písmenokřestníhojména@zshm.cz

tedy např. mrazs@zshm.cz

dockalv@zshm.cz

malal@zshm.cz

 

Seznam adres najdete na stránkách školy v sekci Kontakty- Zaměstnanci školy.

Děkujeme za pochopení