Základní škola Heřmanův Městec

Oslavy Dne Země

zakladni skola hermanuv mestec

Ve středu 29.5. žáci druhého stupně oslavili Den Země pobytem v přírodě, exkurzemi a soutěžemi.

Ačkoli se Den Země oficiálně slaví 22.4., my jsme oslavy posunuli blíže ke Dni životního prostředí, který spadá na 5.června. Již tradičně jsme využili finančního příspěvku SRPŠ  a vyrazili jsme za poznáním.

Toulovcovými maštalemi se prošli žáci 8.A a 8.B. Vycházka byla jen pro zdatné „horolezce“. Kaštanku a údolí Chrudimky až ke Křižanovické přehradě a rozhlednu Boika si prohlédli žáci 7.A a 7.B. S obnovitelnými zdroji energie se v Hradci Králové na „Hučáku“ seznámili žáci 8.C a 9.A. Navštívili také Obří akvárium. Žáci 9.C už ví, že území Železných hor je geoparkem. Zjistili to v Regionálním muzeu v Chrudimi. „Existuje UFO?“ Zeptáme - li se žáků 7.C, určitě se dovíme pravdu. Byli totiž ve Hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích. Žáci 9.B se v ekocentru Paleta Pardubice stali podnikateli. Hospodařili jako rybáři na mořském pobřeží. Všichni bohužel zkrachovali a ještě k tomu způsobili vyhynutí řady mořských druhů ryb. Šesťáci zůstali v Heřmanově Městci. V Bažantnici na dvanácti stanovištích ověřili své přírodovědné znalosti a v parku u rybníka lovili vodní „breberky“ pod vedením lektorek z ekocentra Paleta Chrudim. Počasí nám přálo, a tak si děti mohly opéct i buřty.