Základní škola Heřmanův Městec

Pokračujeme v činnostním učení

zakladni skola hermanuv mestec

Děti ze 2. A si při pracovních činnostech vyrobily pomůcku na český jazyk.

Tuto pomůcku využijeme při procvičování slovních druhů, a to podstatných jmen. Na výrobu jsme potřebovali 3 krabičky od zápalek, pastelky, nůžky a lepidlo. Krabičky jsme si polepili a vybarvili.  Na jedné krabičce byly názvy osob, na druhé názvy věcí a na třetí názvy zvířat. Pak už stačilo rozstříhat připravená slova, zamíchat, správně přečíst a přiřadit ke správné krabičce. Pomůcku si vyrobil každý žák, ale můžeme ji využít ve dvojici i ve skupině. 
 
Mgr. Lenka Hašlová