Základní škola Heřmanův Městec

Praxe v 1. A

zakladni skola hermanuv mestec

Jmenuji se Veronika Jeníčková a jsem studentkou 5. ročníku Masarykovy univerzity v Brně. Od 3. do 21. 9. jsem vykonávala souvislou pedagogickou praxi ve třídě 1. A. 

V průběhu těchto třech týdnů jsem se kromě běžného vyučování zúčastnila také prvního školního dne prvňáčků, sportovního dne i třídní schůzky. Viděla jsem, jak velký pokrok děti v první třídě za tak krátkou dobu udělají. Na závěr praxe jsem realizovala s dětmi tématické vyučování zaměřené na pohádku O koblížkovi, a to v rámci celoročního tématu Z pohádky do pohádky. Souvi slou pra xi hodnotím jako jednu z nejlepších zkušeností za dobu svého studia. Ráda bych tedy poděkovala vedení školy a paní učitelce Monice Pickové za možnost absolvování praxe na této škole.