Základní škola Heřmanův Městec

Projektové vyučování v 5. C

zakladni skola hermanuv mestec

V pátek 26. 10. jsme si udělali projektový den na téma 100 let od vzniku ČSR.

Žáci měli za úkol zjistit nějaké informace a donést je v libovolném formátu. Téma nás provázelo všemi předměty.

V českém jazyce jsme se dozvěděli základní informace z prezentace a výukového videa, které přinesli sami žáci. Ukázali jsme si, jak vypadala třída za 1. republiky a na dobovém textu vyzkoušeli své gramatické dovednosti. 

Při matematice jsme probrali státní symboly té doby a každý si narýsoval státní vlajku ve správných rozměrech. Dokonce už víme, jak se vlajka správně skládá. A protože je to obdélník, zopakovali jsme obvod a obsah právě tohoto obrazce.

Ve vlastivědě všichni odprezentovali své ukázky, kdy jsme se dozvěděli spoustu různorodých informací od jídla, oblečení, dopravních prostředků až po důležité osobnosti, které se zasloužily o vznik ČSR. Nakonec jsme pracovali ve skupinách a vše uspořádali do velké myšlenkové mapy, kterou jsme vyzdobili chodbu u naší třídy.

Při hudební výchově jsme se rozezpívali oblíbenou písní T. G. Masaryka - "Ach synku, synku". Dalším tématem byla hymna, kterou jsme si poslechli a správně se ji naučili zpívat a dirigovat. 

Musím říci, že všichni žáci velmi pěkně pracovali a spolupracovali a netradiční den si pěkně užili. Děkuji všem rodičům za pomoc při přípravě domácího úkolu.

Mgr. Miroslav Pivoňka