Základní škola Heřmanův Městec

PRVŇÁČCI OTVÍRAJÍ STUDÁNKU A ČISTÍ LES V OKOLÍ DEVÍTI DUBŮ

zakladni skola hermanuv mestec

17. května strávila 1. A a 1. C celé dopoledne v přírodě. Po cestě si děti nejen zahrály šipkovanou, ale také mohly pomoci přírodě zbavit se nepořádku. Nakonec jsme se šli podívat na studánku „U Zlomené vrby“…

Ráno jsme se sešli ve třídách. 1. A vyrazila o chvilku dříve, aby označila cestu a schovala dopisy pro 1. C. Druhá skupina po splnění všech úkolů hledala děti z první skupiny, které se ukryly i s paní učitelkou poblíž Devíti dubů.  Po společné svačince si děti navlékly gumové rukavice a cestou sbíraly plasty a papír do pytlů, které nesly paní učitelky. Po naplnění pytlů jsme si došli na Ježkovku umýt ruce a po společném focení jsme se vydali ke studánce. Ta byla bohužel vyschlá, tak jsme ji společně vymyšlenou básničkou „odemkli“. Dopoledne strávené v přírodě se vydařilo, děti byly hodné, počasí nám přálo a navíc jsme udělali něco užitečného pro přírodu.