Základní škola Heřmanův Městec

Putování za vánoční hvězdou

zakladni skola hermanuv mestec

Putování za hvězdou už je za námi a nastal čas vyhodnocování snažení našich hledačů.

Každý, kdo odevzdal vyluštěnou tajenku do infocentra, od nás převzal balíček drobností a sladkostí. Z těch, kteří ještě přidali i svoji fotografii s vyluštěnou tajenkou nebo hvězdičkou, jsme vylosovali tři šťastné poutníky. Ceny předávané panem starostou si odnesli Martin Horyna ze 3.C, Magda Jiřenová z 1.B a Kristýna Ježková ze 4.A. Naše akce by nebyla možná bez všech organizátorů a sponzorů.

Tímto děkuji za pomoc s organizací paní Mgr. Blance Pavlíkové, paní Jiřině Peckové a paní Ivě Krbcové. Speciální dík patří i paní Mgr. Janě Beránkové a jejím svěřencům ze semináře za čas věnovaný tvorbě čísel a hvězd.

Za dary pro děti děkujeme následujícím:

Ing. K. Kadaňka

J. Pecková

Restaurace Eden

L. Pavlíková

Lékárna U Kašny

Květinka p. Minařík

Těšíme se na Vás příští rok!

Ludmila Pavlíková a Blanka Tamchynová "Hvězdy v oknech"