Základní škola Heřmanův Městec

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

zakladni skola hermanuv mestec

 19. května navštívili žáci třetích tříd akci Recyklace v rámci programu „Recyklohraní

aneb ukliďme si svět“

Nejen, že jsme si zopakovali, jakým způsobem máme třídit odpad, ale dozvěděli jsme se také mnoho zajímavostí o recyklovaných materiálech. Nejprve jsme připevňovali magnetické obrázky

s jednotlivým odpadem do příslušných kontejnerů : modrého – papír, žlutého - plasty, červeného – elektrozařízení, zeleného - sklo, ECO CHEESE - použité baterie, černá popelnice představovala sběrný dvůr, kam jsme umístili např. objemné věci, pračku, plechovky od barev apod. Krabice

od mléka či džusu můžeme dát do žlutých kontejnerů na plasty nebo oranžových určených přímo pro nápojové kartony. Práci jsme společně vyhodnotili a drobné chybičky opravili a vysvětlili.

Další úkol, který nás čekal, byl též skupinový. Ve čtyřech vytvořených skupinkách jsme měli rozebrat modely maxibaterie, lampy, počítače a pračky. Úkolem bylo zjistit, z jakého materiálu jsou jednotlivé díly modelů vyrobeny.

Věděli jste například, že: plastová klouzačka je z recyklovaných víček, papír lze recyklovat až

7 krát, na výrobu 1 fleesové mikiny pro dospělého bychom potřebovali až 50 PET lahví, na výrobu sportovního dresu je třeba 17 PET lahví ? ….. a ještě spoustu dalších zajímavých informací.

Na závěr získaly třídy CERTIFIKÁTY za aktivní podporu recyklace elektrozařízení a použitých baterií. Jsme rádi, že máme konkrétnější představu o tom, jak se recyklují použité elektrobaterie, které pravidelně sbíráme a že naše činnost má smysl.