Základní škola Heřmanův Městec

Školní družina a dohlídávání

Informace pro rodiče žáků 3. tříd, kteří přihlásili děti na „dohlídávání“ na Dům dětí.

Tyto aktivity jsou pouze do 14.30, kdo potřebuje zajistit dohled nad dětmi do 15.30, budou tyto převedeny do školní družiny a to následovně: