Základní škola Heřmanův Městec

Školní kolo recitační soutěže

zakladni skola hermanuv mestec

Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo 31 žáků.

Ve středu 25. 2. proběhlo ve třídě 6. A školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho celkem 31 žáků. Z nich tříčlenná porota, ve složení E. Bočková, S. Hrachovinová a J. Kachlíková, ocenila diplomem a dárečkem 13 žáků. Do okresního kola vyslala 9 nejlepších recitátorů.

Tzv. nultou kategorii přišli reprezentovat pouze tři stateční prvňáčkové: Josef Nekvapil, Tereza Postřihačová a Karolína Novotná.

V první kategorii (2. - 3. ročník) soutěžilo 11 žáků, převážně z druhých tříd.

Stejně jako minulý rok, nejkvalitnějšími přednesy se pochlubili účastníci druhé věkové kategorie ( 4. - 5. ročník ), kterých se sešlo taktéž 11.

Zachránit čest druhého stupně, tzn. třetí a čtvrté kategorie, přišlo pouze 6 recitátorů.

Do okresního kola, které se koná 17. března (pro první stupeň ZŠ) a 18. března (pro druhý stupeň ZŠ) v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi, postupují: Tereza Jeřábková (2.B), Václav Kachlík (2.A), Ester Kachlíková (3.D), Hana Andrusivová (5.B), Bára Kovačičová (4.B), David Dvořák (5.C), Samuel Picek (6.B), Alena Černocká (7.C) a Dan Pecka (9.B).

Všem chlapcům a dívkám, kteří věnovali svůj volný čas poezii, pilování mluveného slova a přednesu, upřímně děkujeme. Možná ještě dnes netušíte, nakolik vám taková zkušenost může prospět do budoucna. Kultura mluveného projevu je totiž vizitkou vzdělaného člověka. Tak zase za rok.