Základní škola Heřmanův Městec

Slavnost Slabikáře aneb posezení s knížkou

zakladni skola hermanuv mestec

Celoroční čtenářské úsilí prvňáčků bylo po úspěšném zvládnutí Slabikáře završeno malou slavností .

V pátek 6. června se ve třídě 1.A uskutečnilo posezení s knížkou spojené  se vzájemným předčítáním dětí i rodičů. Celou slavnost provázel dětem dobře známý Ferda Mravenec a jeho Slabikář . Nejprve děti představily písmenka z Ferdovy abecedy a předvedly, jak zvládají  čtení  předem neznámého textu .Na vybraná písmena vymýšlely co nejvíc slov a ukázaly rodičům, jak se zlepšila jejich slovní zásoba. Podle Ferdovy pohádky poté řadily písmenka do skupin podle abecedy  na koberec , k tomu se učily známou říkanku a ještě stihly vybarvit obrázek.

Zasloužený potlesk sklidil každý žáček za krásně přečtený úryvek z vlastní knížky, který si doma pečlivě připravil. Ani rodiče se nenechali dlouho přemlouvat a závěrečnou odměnou byl poslech příběhů z Knížky Ferdy Mravence, jichž se na střídačku ujaly čtyři odvážné maminky. Děti se seznámily i s dalšími knížkami Ondřeje Sekory, kterými by mohly obohatit svůj nově založený čtenářský deník.

Vyvrcholením celé akce bylo slavnostní předání čtenářských medailí.

Musím všechny děti moc pochválit za jejich celoroční (nejen) čtenářskou snahu, všechny se skutečně naučily krásně plynule číst a zatím čtou rády a s chutí. 

Moc jim přeji, aby jim to v tom dnešním světě plným tabletů a chytrých mobilů vydrželo co nejdéle!

Zuzana Kovačičová