Základní škola Heřmanův Městec

Slavnostní vyřazení vycházejících žáků v synagoze

zakladni skola hermanuv mestec

Ve středu 24.6.2015 se uskutečnilo v synagoze již tradiční slavnostní vyřazení vycházejících žáků.

Starosta Heřmanova Městce Josef Kozel přijal postupně po třídách společně s třídními učiteli žáky 9. ročníku. Žáci mu byli představeni a obdrželi pamětní list s připomínkou studia na základní škole. Předávání se zúčastnili rodiče žáků. Celý obřad proběhl v slavnostní atmosféře za hudebního doprovodu. Děvčata a hoši přistoupili k slavnostní události zodpovědně. Zástupci tříd si připravili krátkou připomínku na školní docházku a nezapomněli poděkovat svým učitelům.