Základní škola Heřmanův Městec

Slavnostní vyřazení vycházejících žáků

zakladni skola hermanuv mestec

Ve čtvrtek 26.6.2014 proběhlo v synagoze slavnostní vyřazení vycházejících žáků.

 Starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek přijal postupně po třídách žáky 9. ročníku. Žáci mu byli představeni a obdrželi pamětní list na připomínku studia na základní škole. Předávání se zúčastnili rodiče žáků. Celý obřad proběhl v důstojné atmosféře za hudebního doprovodu. Děvčata a hoši přistoupili k slavnostní události zodpovědně. Zástupci tříd si připravili krátkou připomínku na školní docházku a nezapomněli poděkovat svým učitelům. Poté se žáci s třídními učiteli odebrali společně poobědvat.