Základní škola Heřmanův Městec

Slavnostní zahájení školního roku v 1. A

zakladni skola hermanuv mestec

Dne 3. 9. 2018 se žáci 1. A s paní učitelkou Monikou Pickovou vydali na výpravu za poznáním.

Společně budou objevovat svět písmen, čísel, obrázků, písniček a her. Ve slavnostně vyzdobené třídě se žáci – námořníci za doprovodu svých rodičů sešli v plném počtu. Prvňáčky přišla přivítat také paní ředitelka Jana Šindelářová a zástupci městského úřadu - starosta Josef Kozel a místostarosta Otakar Volejník. Jako památku na svůj první školní den si kromě zážitků děti odnesly pamětní listy, papírové kotvy a spoustu dalších dárků. Přeji dětem, aby jejich plavba první třídou byla úspěšná a vedla jen klidnými vodami bez nástrah a bouří.

Mgr. Monika Picková