Základní škola Heřmanův Městec

Soutěž zručnosti - Třemošnice

zakladni skola hermanuv mestec

 Zúčastnili jsme se technické soutěže zručnosti v Třemošnici.

 

 

Ve středu 25. února se pět chlapců třídy 8.A zúčastnilo 3. ročníku technické soutěže pořádané Základní školou Třemošnice. Partnerem jim byla Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, v jejíž odborných učebnách soutěž probíhala. Žáci 8. ročníku vyráběli plátovanou podložku ze dřeva, žáci 9. ročníku ocelový otvírač. Z našich účastníků se sice nikdo neprobojoval do vítězné trojice, ale alespoň si vyzkoušeli práci na čas a v prostorách jiné školy. Nejlepší výrobek z našich měl Jiří Renner. Všichni účastníci byli podarováni pozornostmi od hlavního sponzora – Kovolis Hedvikov, a.s.. Věříme, že ve 4. ročníku této soutěže bychom mohli obstát lépe a radostněji. Účast v ní podpořili všichni soutěžící naší školy.