Základní škola Heřmanův Městec

Stravování od září 2017

Strávníci, kteří uhradí stravné nejdéle do 31.8.2017 budou ke stravování automaticky přihlášeni od 5.9.2017, tedy od  druhého dne školní docházky.

První den školní docházky tj.4.9.2017, budou ke stravování přihlášeni pouze ti, kteří se přihlásí na internetu, nebo  osobně, telefonicky či e-mailem u vedoucí ŠJ (první den končí výuka po první vyučovací hodině).

První platbu za stravné je nutné provést do  20.srpna, nejdéle však do 31. 8. 2017.

 Strávník pak bude moci obědy odebírat již v měsíci září.

 

          (č.ú.: 114 179 93 59/0800 v.s.: rodné číslo dítěte )

          (pokladní hodiny 7:00 – 8:00 a 12:00 – 13:00, po předchozí domluvě i v jiný čas)

 

Ing. Adéla Holubová, vedoucí ŠJ,

tel.:469 687 440