Základní škola Heřmanův Městec

Svátek Dušiček v 5.A a 5.B

zakladni skola hermanuv mestec

Poslední středu před podzimními prázdninami zavítala poprvé do naší školy jeptiška - sestra Grácie z řádu sv. Františka v Hoješíně.


Děti se většinou setkaly s řádovou sestrou osobně poprvé, proto nejprve vysvětlila svou práci a své poslání. Přišla děti seznámit s významem Dušiček  - ve smyslu vzpomínání  na naše zemřelé blízké a vysvětlila i původ keltského Hallowenu.Velmi pěkná prezentace na interaktivní tabuli i samotné sestřino vyprávění brzy vtáhlo děti do tématu a zapojovaly se do debaty.  Na závěr si všichni dle vlastních zkušeností zkusily zapsat, jaká asi po nich zůstane stopa pro další generace.