Základní škola Heřmanův Městec

Tělocvik trochu jinak

zakladni skola hermanuv mestec

Děvčata z 9.C a 8.A absolvovala tělocvik v chrudimském bazénu.

V pátek 13.listopadu se děvčata z 9.C a 8.A vydala s p.uč. Moravcovou do chrudimského bazénu. Základní rozcvičku a zahřátí jsme absolvovaly vlastně už cestou z autobusového nádraží na bazén. Svižnou chůzí jsme totiž urazily cca 1 km. Na bazénu jsme se už rovnou mohly věnovat vlastnímu plavání. Zopakovaly jsme si základní plavecký styl – prsa a zkoušely i kraul. Dalším úkolem bylo přeplavat bazén na co nejmenší počet temp. Nejzábavnější část byly skoky do bazénu. Odvážnější děvčata zkoušela šipku, ostatní dívky skákaly po nohách. Nezapomněly jsme ani na protahovací cviky u břehu a potápění. Na závěr proběhla relaxace v dětském bazénku.

Byla to příjemná změna a tato hodina tělocviku se nám všem líbila.