Základní škola Heřmanův Městec

Tonda Obal na cestách

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci prvního stupně se učili třídit odpad a získávali informace o jeho dalším využití zábavnou formou s Tondou Obalem.

Ve čtvrtek 11.září se žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd seznámili s Tondou Obalem. Tonda Obal není nový žák naší školy, ale putovní výstava společnosti EKO - KOM. Žáci velice zábavnou a aktivní formou získali informace o třídění a recyklaci odpadů.

Během jedné vyučovací hodiny si ujasnili, jak správně třídit odpad, jaké jsou barvy kontejnerů na tříděný odpad a do jakého kontejneru patří jednotlivé druhy odpadu. Starší žáci se seznámili se sběrným dvorem, skládkou a spalovnou.

Žáci byli během besedy velice soustředění a díky profesionálnímu přístupu lektorů si odnesli mnoho nových poznatků a zjištění, že třídění odpadu má opravdu velký význam. Za svou snahu žáci získali drobné odměny. Celá beseda byla pro žáky zdarma.