Základní škola Heřmanův Městec

Týden čtení dětem

zakladni skola hermanuv mestec

První červnový týden se žáci 3.A a 3.B již potřetí zapojili do projektového týdne „Týden čtení dětem“.

Akce byla zahájena motivační hrou z nakladatelství Thovt – letos pod názvem „Po stopách pravěkých záhad“. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o tom, jak žili a lovili pravěcí lidé a v knížkách pak vyhledávaly odpovědi na soutěžní otázky. Následovalo divadelní představení – pohádka Honza králem. Další program byl už individuální podle tříd. 3.A zahájila poslechem příběhů z Knihy džunglí. Děti si ve skupinách poprvé vyzkoušely vymyslet dokončení příběhu – opět na téma z doby kamenné – s názvem Oheň. Pravidelná čtenářská dílna se tentokrát zaměřila na zpracování osnovy k přečteným úryvkům – formou obrázkové hrací kostky, kterou si děti samy vyrobily. Podařil se i čtenář se svou oblíbenou knihou, kterého si děti závěrem vytvořily při výtvarné výchově.

3.B zařadila do programu ruční výrobu papíru. Zvláštní poděkování patří p. uč. Šindelářové za pomoc při organizování této aktivity. Nejvíce se děti těšily na slavnostní ukončení celoroční mimočítankové četby „Ezopovy bajky“ - na děti čekalo sladké překvapení v podobě dortové knihy.

Nechyběla ani beseda o přečtených knihách a závěrečná dílna čtení se studentkou Pdf Veronikou Jeníkovou.