Základní škola Heřmanův Městec

Upevňování učiva ve 2. A

zakladni skola hermanuv mestec

Děti ze 2. A využívají k procvičování učiva prvky činnostního učení.

V hodinách českého jazyka procvičujeme měkké a tvrdé slabiky pomocí kartiček se slovy a ve skupinách řadíme tato slova do správného sloupce podle doplněného y/ý nebo i/í. V hodinách matematiky sčítáme a odčítáme do stovky pomocí hry zvané Domino. Dominové karty si může vytvořit každý, je to jednoduché. Kartička je rozdělena na dvě části. V první menší části je výsledek jiného příkladu a ve větší části je příklad. Úkolem dětí je vypočítat příklad, vyhledat výsledek na jiné kartě, přiložit výsledek, tím už přikládají i nový příklad a počítá další žák. A jak žáci zjistí, že dobře počítali? Karty tvoří uzavřený kruh. Na první a poslední kartě musí souhlasit příklad s výsledkem. Přejeme zábavné počítaní.

Mgr. Lenka Hašlová