Základní škola Heřmanův Městec

Uzavíráme eTwinningový projekt Eco Friendly Actions

Projekt na portálu eTwinning, který je zaměřený na životní prostředí a kterého se účastní 7.B v rámci angličtiny a žáci 6.ročníku v rámci ekologické výchovy, se blíží k závěru.

Žáci během celého školního roku plní různé úkoly a výsledky své práce sdílí v prostoru eTwinning s ostatními účastníky z různých zemí (například z Turecka, Itálie, Německa, Litvy nebo Estonska). Ve 2. pololetí žáci ekologického semináře mimo jiné navrhovali řešení problému znečištění řeky Tevere, o kterém je informovali žáci z italské školy, a naopak Italové vymýšleli pro nás řešení problému s odpady v našem městě. Žáci 7.B zase natočili video, ve kterém se anglicky vyjádřili k různým globálním problémům. Úkoly byly různorodé, ale měly společné to, že se žáci učili orientovat v problémech dnešního světa a vyjadřovat se o nich v angličtině. Projekt bude v červnu ukončen společným hodnotícím videem. Ukázky výsledků práce účastníků projektu můžete vidět na tomto padletu: https://padlet.com/ceren35/9dryk3fak5jx.